FAQ Obligaties

Wat zijn obligaties?

Een obligatie is een verhandelbaar schuldbewijs voor een lening. Als je van ons een obligatie koopt, dan leen je ons dus geld. Ter compensatie ontvang je van ons een jaarlijkse vergoeding in de vorm van rente.
Zodra de looptijd van de obligatie is verstreken, betalen we het nominale bedrag van de lening volledig terug.

Wat zijn de waardes van de obligaties?

Elke obligatie heeft een waarde van 250 euro. Maar het is natuurlijk mogelijk om meerdere obligaties te kopen, als je een groter bedrag wilt investeren.

Wat zijn de looptijden en rentepercentages van de obligaties?

Je krijgt je geld terug na een looptijd van 5, 10, 15 of 20 jaar, afhankelijk van welk type obligatie je hebt gekozen. Per looptijd verschillen de rentepercentages:

 • 1,7% per jaar bij 5 tot 10 jaar looptijd
 • 2 % per jaar bij 10 jaar looptijd
 • 2,25 % per jaar bij 15 jaar looptijd
 • 2,5% per jaar bij 20 jaar looptijd

De rente wordt in januari van het volgende jaar vergoed. Als obligatiehouder kan je er ook voor kiezen om de jaarlijkse rente aan de vereniging te schenken.

Hoe hebben jullie deze percentages gekozen?

Wij hebben de rentepercentages gebaseerd op de standaard spaardeposito bij verschillende banken met vergelijkbare looptijd. Ook hebben we ze getoetst aan de percentages die vergelijkbare projecten hanteren, zoals het Ecodorp Boekel, het eerste VrijCoop project

Wie kaufe ich eine Anleihe?

Die Anleihen können über unser Webshop angekauft werden.
https://vrijkoop.bajesdorp.nl/product/obligatie-looptijd-10-jaar/ (mit 10 Jahre Laufzeit)
https://vrijkoop.bajesdorp.nl/product/obligatie-looptijd-15-jaar/ (mit 15 Jahre Laufzeit)
Nachdem mann auf "In Winkelmand" (im Warenkorb) drückt, kricht man ein Überblick, und kann mann weiter zur Zahlung (doorgaan naar afrekenen). Dort kann man die Daten hinterlassen die wir brauchen, und kann man Überweisung (directe bankoverschrijving) wählen zum Zahlen. Ab dann gibt es dann auch Hineweiste auf Deutsch. Wenn die Bestellung gemacht ist, machen wir (nach 2 Wochen Bedenkzeit) die Anleihen. Das allgemeine Anleiheplan gibt es im Anhang. Und schreibe ruhig wieder wenn etwas noch nicht klar ist oder es mehr Fragen gibt!

Wanneer en hoe wordt de obligatie afgelost?

Tijdens de looptijd van de obligaties, zullen we beginnen met het aflossen van obligaties. Hierbij wordt er uit de obligaties met de kortste resterende looptijd een loting gedaan. Als obligatiehouder kan je aangeven dat je graag je obligatie wilt laten meeloten hiervoor. Dus een obligatie met een looptijd van 10 jaar is dat 5 tot 10 jaar na aankoop, etc. Als alle obligaties met een kortere looptijd
al zijn afgelost, kunnen we natuurlijk eerder aflossen dan verwacht, maar daar gaan we niet vanuit. Als je een langer lopende obligatie hebt gekocht en toch eerder je geld weer terug wilt krijgen, dan kan je de obligatie verkopen aan iemand anders.

Kan ik mijn obligatie verkopen?

Ja, de obligaties zijn vrij verhandelbaar. Als je een obligatie wilt verkopen, bied je deze eerst aan ons aan. Mochten wij de obligatie niet van je over willen kopen, dan kun je deze aan anderen aanbieden.
Als je een koper hebt gevonden, neem je met ons contact op om de obligatie over te schrijven op naam van de nieuwe eigenaar.

Wie geeft de obligaties uit?

De obligaties worden uitgegeven door de Vastgoedvereniging Het Nieuwe Bajesdorp, deze werd in oktober 2020 opgericht.

Hoeveel risico loop ik?

Zoals je in onze tijdlijn kan zien, doen we zelf de eerste investeringen, vanuit de inleg van de toekomstige bewoners en gebruikers van het nieuwe pand. Daarmee financieren we de kosten van het voorlopig ontwerp en het definitief ontwerp.

De eerste 10% van de obligaties gaan we inzetten als de gemeente een uitspraak heeft gedaan over de aangevraagde omgevingsvergunning. Omdat we de leges hiervoor ook moeten betalen in het geval dat deze niet wordt toegekend - meestal slechts gedeeltelijk - loop je hier een risico op verlies. Mocht de omgevingsvergunning definitief afgewezen worden, dan kan het project niet door gaan. Op dat moment betalen we de obligatiehouders naar rato het bedrag terug dat na betalen van de gemaakte kosten over is. Als alle obligaties op dat moment verkocht zijn, is je verlies in dat geval max. 10% van de waarde. Als nog niet alle obligaties verkocht zijn, kan dat verlies hoger zijn. Dit risico
schatten wij niet hoog in, omdat we al jaren met de gemeente in constructief gesprek zijn, en de omgevingsvergunning pas wordt ingediend als het definitief ontwerp al eens door de gemeente getoetst is.

De overdracht van de grond gaat alleen plaatsvinden onder de voorwaarde dat de omgevingsvergunning wel is toegekend, en de financiering van het project door de bank is toegezegd. Als aan deze voorwaarden definitief niet kan worden voldaan, dan kan het project niet doorgaan. Dan worden de obligaties terugbetaald, met naar rato aftrek van de tot dat moment gemaakte kosten. Dit risico schatten wij niet hoog in, omdat we in gesprek zijn met een bank die dit soort projecten - in deze constructie, onder vergelijkbare voorwaarden, in Nederland - al eerder heeft gefinancierd.

Tijdens de bouwfase bestaat het risico op kostenoverschrijding door oplopende bouwprijzen of andere onvoorziene tegenvallers. We nemen maatregelen om dit risico zo veel mogelijk te beperken. Voor het opstellen van de begroting worden we geholpen door een ervaren architect. Ook zullen we met de aannemer zo veel mogelijk vooraf vaste prijzen afspreken. In de begroting gaan we bovendien uit van 10% onvoorziene kosten.

Als het gebouw is opgeleverd bestaat het risico dat er te weinig huuropbrengsten zullen zijn om obligaties terug te betalen. Dit risico wordt zo veel mogelijk afgedekt door de vereniging in haar geheel aansprakelijk te maken voor de aflossing en rente en dit statutair vast te leggen. Ook reserveren we in onze exploitatiebegroting geld om een buffer op te bouwen voor mogelijke huurderving. Bovendien is het uiterst onwaarschijnlijk dat er te weinig vraag zou bestaan naar de betaalbare woon- en werkruimte die wij in Amsterdam gaan realiseren.

Een ander risico is het onbewoonbaar worden van het complex door brand of andere rampen. Om dit risico zo veel mogelijk af te dekken gaat de vereniging een opstalverzekering afsluiten. Dat zijn we overigens ook verplicht om te doen, als gevolg van de hypotheekovereenkomst met de bank.

Stappenplan obligaties tussentijds verkopen

Vaak worden obligaties pas op het einde van de looptijd verzilverd. In dit stappenplan leggen wij vast wat er gebeurt in het geval u obligaties vóór de expiratiedatum wilt verkopen omdat u het geld mogelijk eerder nodig heeft.

Stappenplan

 1. Uw informeert in uw familie-, vrienden- en kennissenkring naar geïnteresseerde kopers.

 2. De resterende obligaties biedt u ten verkoop aan Bajesdorp aan.

 3. Mochten voorgaande stappen nog onvoldoende kopers opleveren, biedt Bajesdorp aan om te helpen met de verkoop van obligaties, namelijk via:

  1. de website

  2. de nieuwsbrief

  3. de mailinglijst van obligatiehouders

Bajesdorp belooft inspanning, maar we kunnen geen garantie geven dat we (alle) obligaties via deze weg voor het einde van de looptijd kunnen verkopen. Aan dit stappenplan kunnen geen rechten worden ontleend, hiervoor verwijzen wij naar ons obligatiereglement.

Koop hier je obligatiesTerug