Creatieve vrijplaats

In Bajesdorp vindt al jaren een mengeling van wonen, werken en cultuurbeleving plaats. Dat gebeurt door actieve uitwisseling van kennis en ervaringen in verschillende disciplines tussen bewoners onderling, en met mensen van buiten Bajesdorp. Zo ontstaat ruimte voor interdisciplinaire verdieping, en voor sociale relaties die de eenzijdige werkrelatie overstijgen. Deze uitwisseling beogen we ook in de Vrijkoop van Bajesdorp.

Interdisciplinaire en duurzaamheid
De (aspirant-­)deelnemers die onderdeel van het project worden, zijn geselecteerd op hun motivatie en bereidheid tot samenwerken, delen en inzet voor het geheel, en of ze positief getoetst zullen worden door de CAWA. De broedplaats gaat voor een sterke focus op kunstenaars en activisten waarbij duurzaamheid centraal staat. Met dit thema, en met aandacht voor interdisciplinariteit zowel binnen de kunsten als met andere domeinen, sluiten we aan bij hedendaagse ontwikkelingen in het veld van de kunst en in het veld van duurzaamheidsdenken en ­‐doen. Onderscheidend is dat de werk-­, woon‐ en deelgemeenschap aan de kunstenaars een mogelijkheid biedt om deze interesse in duurzaamheid niet alleen in kunst uit te drukken, maar deze waarde ook te leven. Daarom vinden wij een integratie van woon‐ en werkplaats zo belangrijk.

Begane grond
Op dit moment zijn we nog aan het onderzoeken hoe we de begane grond gaan vormgeven maar we willen daar graag op een cooperatieve en collectieve manier gaan invullen. Ook willen we op de begane grond ruimtes creeeren die publiekelijk toegangelijk kunnen zijn. We denken hierbij aan theaterruimtes en repetitiestudio's voor podiumkunstenaars. De achterliggende idee is dat hier gerepeteerd kan worden, work-in-progress kan worden getoont en experimenten kunnen worden aangegaan met publiek erbij. Het idee achter de coöperatieve werkwijze is dat het een spiegel is van hoe wij in het gebouw en in het project zitten door niet alleen atelierruimte te verhuren maar ook nieuwe vormen van werken in het gebouw mogelijk te maken. 
De focus op podiumkunstenaars voor de begane grond komt uit onze observatie dat er in Amsterdam een groot tekort is aan repetitieruimtes. Ook is er bijna geen plek voor experiment en work-in-progress in de podiumkunst is. Hiervoor willen we graag ruimte creeeren in de Vrijkoop van Bajesdorp.