Collectief eigendom

Ons doel is om het gebouw permanent in collectief eigendom te verkrijgen. Zo voorkomen we dat ons gebouw ooit nog op de markt verkocht wordt en garanderen we dat er voor altijd tegen een betaalbare prijs kan worden gewoond en gewerkt. Deze revolutionaire eigendomsvorm werd in Duitsland door het Mietshäuser Syndikat al bij zo'n 160 vastgoedprojecten succesvol toegepast. Wij werken samen met hun Nederlandse evenknie, de vereniging VrijCoop. Met onze eigen naam De Vrijkoop van Bajesdorp geven we een knipoog aan deze partner.

Dat werkt als volgt:

Het nieuwe pand wordt eigendom van de Vastgoedvereniging Het Nieuwe Bajesdorp. Die vereniging heeft twee leden:

Gebruikersvereniging
Het Nieuwe Bajesdorp

Alle bewoners en vaste gebruikers zijn lid van deze vereniging. Deze vereniging huurt en beheert het hele pand van de Vastgoedvereniging. De bewoners en gebruikers huren van de Gebruikersvereniging.

Vereniging VrijCoop

De organisatie VrijCoop is een vereniging van woonactivisten. Ze ondersteunt nieuwe en bestaande panden die vrijgekocht worden van de zogenaamde ‘vrije markt’. Samen vormen de in VrijCoop verenigde panden een sterk en solidair netwerk. De gebouwen komen in het eigendom van een vastgoedvereniging, waarvan VrijCoop een van de twee leden is. De dagelijkse gang van zaken wordt bepaald en uitgevoerd door de bewoners en gebruikers zelf. Structuurbesluiten zoals verkoop kunnen echter door VrijCoop geblokkeerd worden.

Op deze manier zet Bajesdorp samen met VrijCoop onze gedeelde idealen van sociaal en solidair wonen ook voor de toekomst juridisch vast.

Toezicht

Er is toezicht op zowel de Vastgoedvereniging als de Gebruikersvereniging, doordat alle relevante financiƫle stukken (zoals jaarrekeningen) gecontroleerd
worden door een kascommissie en daarna ter goedkeuring worden voorgelegd aan de Algemene Ledenvergadering. De kascommissie van de Vastgoedvereniging bestaat uit leden van zowel de Gebruikersvereniging als VrijCoop. Goedkeuring van de jaarrekening gebeurt door beide leden: de Gebruikersvereniging en VrijCoop.